FullColor_IconOnly_1280x1024_72dpi_edited.jpg

VOPNABÚRIÐ

NÝR DAGUR - NÝ TÆKIFÆRI

 

Vopnabúrið varð að veruleika

Í byrjun árs 2021 varð úrræðið Vopnabúrið sett á laggirnar af honum Birni Má, félagsráðgjafa, lögreglumanni og einkaþjálfara. Kveikjan að úrræðinu varð til vegna þess veruleika sem fjölskyldur, börn og ungmenni glíma við t.a.m. löngum biðtíma eftir úrræðum, vöntun á samþættri þjónustu, snemmtækri íhlutun og síðast en ekki síst vöntun á sérsniðnum úrræðum fyrir hvern og einn einstakling þar sem þeim er mætt þar sem þeir eru staddir hverju sinni.

Nafnið Vopnabúrið endurspeglar þær lausnir og verkfærakistu sem úrræðið hefur úr að bjóða til að ná fram því besta í fari einstaklinga. Þá ennfremur merkir það að nýta þá styrkleika til fulls sem einstaklingar búa yfir og gera þeim hátt undir höfði. Slagorð Vopnabúrsins er Nýr dagur - Ný tækifæri sem merkir að hver og einn einstaklingur fái ávallt nýjan dag og ný tækifæri til þess að gera betur.

Úrræðinu er ætlað að mæta einstaklingum, fjölskyldum, börnum og ungmennum sem glíma við fjölþættan vanda og þá sérstaklega þeim sem eru hvað mest jaðarsettir í samfélaginu. Þá er úrræðinu t.a.m. ætlað að mæta ungmennum sem glíma við fíkni- og hegðunarvanda, skólaforðun, áhættu- og ofbeldishegðun ásamt einstaklingum sem eiga við langvarandi stuðningsþarfir að etja. Í starfinu er skjólstæðingum ávallt mætt þar sem þeir eru staddir hverju sinni á jafningjagrundvelli þar sem áherslan er lögð á grunnþarfirnar svefn, næringu og hreyfingu. Hvort sem það er aðstoð með uppsetningu á hversdagsrútínu í leik og starfi er ávallt horft til þess að koma enn frekara jafnvægi á andlegt jafnt sem líkamlegt heilbrigði skjólstæðinga.

 

Þjónustu Vopnabúrsins er skipt upp í 4 þjónustuþætti sem eru eftirfarandi:

 

  1. Ráðgjöf og stuðningsviðtöl auk meðferðarvinnu

  2. Einka- og fjarþjálfun þar sem grunnþörfunum svefn, næringu og hreyfingu er veitt sérstakri athygli

  3. Tómstundir og félagsleg virkni þar sem unnið er í flæði og allt í boði á sama tíma

  4. Allt undir sama hatti þar sem unnið er með ofangreinda þætti á sama tíma

Í starfinu er unnið mikið í flæði þar sem horft er til þess að einstaklingar geti prófað fyrir sér hinar ýmsu tómstundir þar sem þeir finna sér eitthvað við hæfi sem verður svo rauði þráðurinn í starfinu. Þá geta þau ávallt breytt útaf og sem dæmi eina vikuna fá kennslu í að aka torfærutæki og hina vikuna að útfæra tónlist og taka upp. Þetta mun kalla á aukinn þroska, visku ásamt sjálfsþekkingu og sterkari sjálfsmynd.

 

Starfið innan Vopnabúrsins er unnið fyrst og fremst á grunni félagsráðgjafar og atferlisfræða þar sem valdeflandi, lausnamiðuð- og tengslamyndandi nálganir eru í forgrunni þar sem hjálp til sjálfshjálpar er fremst í flokki. Samvinna við skjólstæðinga er lykillinn í starfinu og höfð í forgrunni þar sem skjólstæðingar upplifa sig sjálfa við stýrið þar sem þeir geta tekið sínar eigin ákvarðanir til að hafa áhrif á eigið líf. Þá er notast við umbunar- og hvatningakerfi í starfinu og fer það eftir hentugleika hverju sinni og hvort þörfin sé fyrir slíku kerfi. Umbunar- og hvatningakerfi sem notast er við eru athafnasamningar eða svokallaðir dagssamningar sem hafa fræðilegan grunn að sækja til atferlisfræða, þar sem unnið er með daglegar athafnir og hversdagsleika skjólstæðingsins. Það gerir þeim kleift að hljóta umbun fyrir vel unnin störf.

 

Heildarsýn er höfð að leiðarljósi í hverju máli fyrir sig þar sem öllum steinum er velt upp svo allir hlutaðeigandi aðilar rói á sömu mið. Rauði þráðurinn í starfinu eru styrkleikar skjólstæðingsins þar sem þeim er veitt enn frekari athygli og gert hátt undir höfði. Þar er leitast eftir því að skjólstæðingar nái meiri árangri í því sem þeir elska að gera. Þá er ávallt horft til þess að koma enn frekara jafnvægi á milli heimilis, skóla og tómstunda og eru þar grunnþarfir skjólstæðinga fremst í flokki svefn, næring, hreyfing og félagsleg virkni.

​Starfið gengur út frá því að foreldrar/forsjáraðilar, aðstandendur og/eða umönnunaraðilar fái veittan stuðning í formi ráðgjafar- og stuðningsviðtala á meðan unnið er með barnið/ungmennið og meðferðarvinnu eftir þörfum hverju sinni. Starfið byggist á þverfaglegri samvinnu og eru haldnir reglulegir samráðsfundir með lykilaðilum og þeim sem að málefnum skjólstæðingsins koma hverju sinni. Í Vopnabúrinu er horft til þess að einungis fagmenntaðir einstaklingar starfi með skjólstæðingum sem búa yfir fagþekkingu og reynslu þegar kemur að málefnum barnafjölskyldna.

 

Starfssemi Vopnabúrsins hefur hlotið öll tilskilin leyfi sem krafist er og uppfyllir allar þær faglegar lágmarkskröfur sem gerðar eru til slíkra úrræða og má þar nefna starfsleyfi frá Gæða- og eftirlitsstofnun félagsþjónustu og barnaverndar, starfsleyfi frá Heilbrigðiseftirlitinu, rekstrarleyfi frá Embætti Landlæknis auk starfsréttinda.

 

Ummæli skjólstæðinga Vopnabúrsins

 

Frábært úrræði sem virkar og gefur af sér. Sonur minn átti við hegðunar og fíknivanda að stríða og Bjössi breytti lífsstíl og hugafari hans til frambúðar og gaf syni mínum dýrmæta gjöf sem heldur áfram að gefa það sem eftir er. Þau gildi sem Vopnabúrið stendur fyrir eru svo sannarlega orð að sönnu: virðing, traust og auðmýkt. Nýr dagur - Ný tækifæri... Takk fyrir okkur Bjössi þú ert ENGILL í mannsmynd ;)

MÓÐIR